วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

@billy_thekid ก็ถ่าย Instagram เล่นครับ


Taken at Nobu shabu CDC

ไม่มีความคิดเห็น: