วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ช่วงนี้เห็นขอบฟ้าบ่อยครับ


Taken at RS Tower

ไม่มีความคิดเห็น: