วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

esplanade ในมุมมองที่แตกต่าง


Taken at RS Tower

ไม่มีความคิดเห็น: