วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

วันนี้ถ่ายงาน เปลี่ยนลูกค้าจาก Microsoft ไปเป็น Blackberry ครับ


Taken at สวนพญาไทภิรมย์

ไม่มีความคิดเห็น: