วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ทํางานให้ Microsoft จึงรู้ว่า Product แปลกๆมันเยอะมากๆครับ


Taken at RS Tower

ไม่มีความคิดเห็น: