วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

ใครๆก็(นอน)บินได้


Taken at Air Asia Boarding Gate

ไม่มีความคิดเห็น: