วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

บ่ายแก่ๆที่โรงแรมผมครับ


Taken at โรงแรม ศรีเชียงคาน (Sri Chiangkhan Hotel)

ไม่มีความคิดเห็น: