วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

คู่ชีพตัวที่สอง ... Build like a Tank.


Taken at โรงแรม ศรีเชียงคาน (Sri Chiangkhan Hotel)

ไม่มีความคิดเห็น: