วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

จะว่าไปก็ยังไม่ได้ทํารูป Set นี้เป็นขาวดําเสียทีครับ ...


Taken at โรงแรม ศรีเชียงคาน (Sri Chiangkhan Hotel)

ไม่มีความคิดเห็น: