วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เวียนเทียนเสร็จแล้วครับ


Taken at วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (Temple of the Emerald Buddha) วัดพระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น: