วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Palace at Night


Taken at พระบรมมหาราชวัง (The Grand Palace)

ไม่มีความคิดเห็น: