วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

A goblet of Ale ! Heil to the Day !!! โคตร Medieval เลยครับ


Taken at HOBS (House of Beers)

ไม่มีความคิดเห็น: