วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทีมงานแต่ละคนน้ําตาคลอเบ้ากันหมดครับ ทําไมความรับผิดชอบถึงทําคนตาย ?


Taken at วัดสายไหม

ไม่มีความคิดเห็น: