วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

A goblet of Ale ! Heil to the Day !!! โคตร Medieval เลยครับ


Taken at HOBS (House of Beers)

ดี่ดี๊ก็ป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆครับ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)

Perfection is a MUST


Taken at Shell กรุงเทพกรีฑา

A goblet of Ale ! Heil to the Day !!! โคตร Medieval เลยครับ


Taken at HOBS (House of Beers)

Perfection is a MUST


Taken at Shell กรุงเทพกรีฑา

น้ายี้เร่งแก้บทอยู่ครับ ฮาๆ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)

น้ายี้เร่งแก้บทอยู่ครับ ฮาๆ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)

ดี่ดี๊ก็ป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆครับ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)

เหรียญ 900 บาทครับ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)

เหรียญ 900 บาทครับ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)