วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

โคแก่กินหญ้าอ่อน


Taken at Prommitr Film Studio

ไม่มีความคิดเห็น: