วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เดินจนผอมครับสําหรับ @billy_thekid


Taken at Changi International Airport (SIN)

ไม่มีความคิดเห็น: