วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลองถอด hdd ออกขณะ Mount ครับ แต่มันไม่มีล็อคครับ


Taken at Uficon Head Office

ไม่มีความคิดเห็น: