วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ถึงกรุงเทะละครับ


Taken at Suvarnabhumi International Airport (BKK) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น: