วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ไหว้


Taken at วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)

ไม่มีความคิดเห็น: