วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ถ่าย @kaokii ตอนไปถ่ายโฆษณาที่ศรีพันวาครับ

ไม่มีความคิดเห็น: