วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

เสร็จสิ้นริ้วที่ 4 ครับ


Taken at พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ไม่มีความคิดเห็น: