วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

Bangkok Rising


Taken at อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางฯ ยมราช

ไม่มีความคิดเห็น: