วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

พระราชพิธีวันสุดท้ายครับ


Taken at พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | Dusit Maha Prasat Throne Hall

ไม่มีความคิดเห็น: