วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

หมดช่วงเช้าครับ


Taken at พระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

ไม่มีความคิดเห็น: