วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ท่านผู้ว่าเดินหน้าผมครับ


Taken at พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | Dusit Maha Prasat Throne Hall

ไม่มีความคิดเห็น: