วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

รอบเย็นครับ


Taken at พระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

ไม่มีความคิดเห็น: