วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หัวมุมกรมการข้าว ภายในรั้วเกษตรศาสตร์ น้ําเริ่มเข้ามาละครับ น่าจะเข้าท่วมหมดภายใน 12 ชมคร


Taken at กรมวิชาการเกษตร ตึก 8 ชั้น

ไม่มีความคิดเห็น: