วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เข้ามาแจ้งให้ศูนย์จุฬาวางแผนอพยพคนออกได้ละครับ


Taken at ประตูใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น: