วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่... มาจากกองทัพที่ยิ่งใหญ่ แต่เหนือกว่านั้นคือใจที่ยิ่งใหญ่ครับ


Taken at ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

ไม่มีความคิดเห็น: