วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เครื่องยังไม่มาเลยครับ ...


Taken at Gate B2 Suvarnnabhumi International Airport

ไม่มีความคิดเห็น: