วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จนกระทั่งโดนธนูปักที่เข่า


Taken at FuKDuK HQ

ไม่มีความคิดเห็น: