วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รับพระราชทานมาครับ


Taken at Thailand Cultural Center / ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: