วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตึกสวยดีครับ


Taken at หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ไม่มีความคิดเห็น: