วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีบางกอก


Taken at Suvarnabhumi International Airport (BKK) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น: