วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ้นเครื่องครับ เจอกันกรุงเทพครับ


Taken at Chiang Mai International Airport (CNX)

ไม่มีความคิดเห็น: