วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้าวซอยครับ


Taken at เฮือนเพ็ญ | อาหารเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น: