วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ยืนจนหนวดยาว


Taken at พระวิหารพระพุทธไสยาส@วัดโพธิ์

ไม่มีความคิดเห็น: