วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ใช้ทุกวิธีเพื่อวัดระยะของฉากได้ครับ


Taken at ลาน Green

ไม่มีความคิดเห็น: