วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ไว้ลาย


Taken at วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (Wat Pho)

ไม่มีความคิดเห็น: