วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

หอเทพารักษ์ครับ


Taken at Bangkok City Pillar Shrine | ศาลหลักเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: