วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หากทรูเริ่มเมื่อ 40 ปีที่แล้วครับ


Taken at Museum of New Zealand - Te Papa Tongarewa

ไม่มีความคิดเห็น: