วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กีวี่ต่างๆครับ


Taken at Museum of New Zealand - Te Papa Tongarewa

ไม่มีความคิดเห็น: