วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ก่อนขึ้นเครื่องกลับไทยมีแกะมาส่งครับ


Taken at Auckland Airport - International Terminal

ไม่มีความคิดเห็น: