วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

HP Blade 4000 ตัว แต่ละ Blade น่าจะ Dual Xeon 4 Core ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: