วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การเก็บข้อมูล Texture ของ Model โดยการใช้ Silicone หล่อแล้วค่อยถอดแบบด้วยยางยูรีเทนครับ


Taken at Weta FX

ไม่มีความคิดเห็น: