วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Time to say goodbye


Taken at Auckland Airport - International Terminal

ไม่มีความคิดเห็น: