วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันนี้ได้สํานักนายกฯ+กองทัพ ภาคที่1 ช่วย Support ด้านรถให้ครับ


Taken at Microsoft (Thailand) Limited

ไม่มีความคิดเห็น: