วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ได้รับมา 1000 ถุงจาก Microsoft ครับ


Taken at Microsoft (Thailand) Limited

ไม่มีความคิดเห็น: