วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิภาวดีตรงหน้าดอนเมือง น้ําสูงรถกระบะผ่านไม่ได้ครับ 4:50 1/12/2011


Taken at การท่าอากาศยานดอนเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: