วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลําเลียงอีก 700 ถุงครับ


Taken at Microsoft (Thailand) Limited

ไม่มีความคิดเห็น: